Sök
  • PROFILR

Hur bygger du innovativa team?

ÄR DINA MEDARBETARE JEDI'S?


Har innovativa personer en speciell typ av beteende eller profil? Hur ser mitt team ut? En förutsättning för att ta sig någonstans är att veta var man befinner sig, dvs. gör en teamanalys och se hur teamet fördelar sina färdigheter för att sedan proaktivt böra skapa den kultur som du behöver för att hänga med i en snabbt föränderlig värld. Vad händer om du inte bygger in innovation som en del av er kultur? // PROFILR :)


1 visning0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Adaptability