PeopleTest360

People Test 360° är en professionell 360° mätning för ledarutvärdering och ledarutveckling. People Test 360° ger en djupgående bild av hur ledaren upplevs av andra inom verksamheten. Ledarutvärderingen tecknar en nyanserad bild av ledarens styrkor och svagheter och sammanställer ledarens egen prestation med "best performers" inom verksamheten.

Användning
People Test 360° är en snabb och precis evaluering av ledarprestationer och därmed ett värdefullt testverktyg för verksamheter som prioriterar organisations-o ledarutveckling.

Mäter
Ger en precis och överskådlig bild av prestationer inom verksamhets-o personalledning, utveckling, kommunikation och samarbete. Mätningen tar utgångspunkt i 50 påståenden från ledare, kollegor, medarbetare och testpersonen själv.

Extra
People Test 360° skapar klarhet och ger insikt och kunskap och kända och okända styrkor och svagheter avseende vitala ledarkompetenser. 

People Test 360° skapar värde för...

...testanvändaren
Det krävs ett minimum av förberedelse för att genomföra People Test 360°. Den är lätt och går fort att besvara och den prioriterar resultaten efter relevans och signifikans. People Test 360° avslöjar de viktigaste informationen vilket ger en lättare tillgång till större insikt om ledaren.  Det är möjligt att jämföra resultatet i förhållande till tidigare mätningar och verksamhetens övriga ledare.

...ledaren
People Test 360° sätter ledaren i ett senario som ger en trovärdig bild av kända och okända förmågor och svagheter. Den avslöjar eventuella diskrepanser mellan självuppfattning och omgivningens uppfattning av ledaren och den ger en tydlig indikation på nödvändiga utvecklingspunkter.      

...verksamheten
Med People Test 360° får verksamheten en dashboard över ledarens kompetenser och därmed överblick över var de med fördel kan sätta in ledaren för att stärka organisationen. People Test 360° genererar precis kunskap och insikt som blir begriplig genom flera olika rapportmöjligheter. 

PeopleTest360

SKU: 0003
4 900,00 krPris
  • I'm a product description. I'm a great place to add more details about your product such as sizing, material, care instructions and cleaning instructions.I'm a product description. I'm a great place to add more details about your product such as I'm a product description. I'm a great place to add more details about your product such as sizing, material, care instructions and cleaning instructions.

  • I’m a Return and Refund policy. I’m a great place to let your customers know what to do in case they are dissatisfied with their purchase. Having a straightforward refund or exchange policy is a great way to build trust and reassure your customers that they can buy with confidence.