People Test Logik

är en utvidgad intelligenstest som ger en detaljerad profil av testpersonens  intelligens och logiska förmåga inom åtta olika områden samt en beräkning av testpersonens intelligensscore. Den totala intelligensscoren ger en bild av om personen är begåvad. De åtta olika områdena säger något om hur personen särskiljer sig och ger en nyanserad bild av personens färdigheter och intelligens samtidigt som den omfattar personens förmåga avseende strategi och problemlösning. People Test Logik kan med fördel användas och kombineras med vår personlighetstest People Test Person.

Användning
Idealisk för verksamheter som utöver att förstå medarbetarens arbertstil även vill identifiera deras fulla potential genom att bättre förstå deras arbetsmetoder

 

Mäter
En precis mätning av intelligenskvoten och insikt i problemlösning och strategi baserat på mätningar av intelligens och färdighetsparametrar. 

Extra

Färdighets- o intelligenstesten mäter testpersonens inlärningsförmåga och tillvägagångssätt samt förmågan till att skapa överblick och att kunna lösa komplexa uppgifter.
People Test Logik är en samlad och djupgående test i stället för flera olika tester, därmed sparas tid utan att kompromissa med kvalitén. 

 

People Test Logik skapar värde för...

...testanvändaren  
Intelligenstesten visar testpersonens förmåga till att sätta sig in i nya uppgifter, lösa dem effektivt och korrekt samt att förstå komplexa sammanhang; både på taktisk och strategisk nivå.

...testpersonen   
People Test Logik ökar insikten i avseende individuella styrkor och förmågor inklusive förhållandet mellan ambition och kapacitet. Intelligenstesten ger tydliga indikationer på den bästa matchningen mellan kompetens och framgångskriterier.

...verksamheten  
Intelligenstesten mäter på parametrar som är avgörande för testpersonens bidrag till verksamhetens utveckling. Den ger samtidigt en klar bild av hur snabbt man kan förvänta sig framgång vid en investering i en ny medarbetare.