People Test Person 
 
är en väldokumenterad beteendeprofil/personlighetstest som kan användas i bland annat rekrytering, personligutvecklig, matchning, coaching, team- och ledarutveckling. People Test Person ger en detaljerad och nyanserad bilda av testpersonens personlighet och beteende genom att testen omfattar 12 överordnade karaktärsdrag och 36 underliggande egenskaper/beteenden. Verktyget People Test Person har utvecklats under mer än 12 år och används av en rad nationella och internationella verksamheter.

People Test Person skapar värde för...

...testanvändaren

Personlighetstesten sparar tid utan att kompromissa med kvalitén. Testen systematiserar svaren, gör dem överskådliga och påvisar direkt de mest relevanta och signifikanta egenskaperna.
...testpersonen
People Test Person är ett värdefullt redskap för självinsikt och kartläggning av individens beteende och styrkor. Personlighetstesten ger insikt i och skapar förståelse om vad det är som skapar och ger ett visst beteende samt vad som skall till för att realisera testtagarens fulla potential.                

...verksamheten
Personlighetstesten används av en rad toppbolag samt små och medelstora företag och inom den offentliga sektorn. Den täcker med stor precision medarbetarnas egenskaper/beteende och är bidragande till att säkerställa att det är rätt personer med rätt kompetens på rätt plats i verksamheten