People Test Team

People Test Team är ett teamverktyg för sammansättning och utveckling av High Performance Teams. Verktyget kan användas vid skapande/uppstart av nya team och till att få existerande team att fungera optimalt inom givna ramar. På cerifieringskursen får du kunskap i hur du sätter samman ett välfungerande team och hur man kan arbeta och hantera de utmaningar som uppstår när teammedlemmarna är olika. 

Användning
People Test Team är ett effektivt teamverktyg för optimering av existerande team, såväl som till att sätta samman nya team för specifika uppgifter.

Mäter
People Test Team skapar en snabb överblick baserat på sex elementära och viktiga teamroller och hur dessa fördelar sig inom teamet.

Extra
Teamverktyget ger en kombination av nyanserad personlighetstest och teamtest. People Test Team ger på ett lätt och överskådligt sätt en klar bild av vilka egenskaper personen besitter i ett teamsammanhang och till vilken grad. I tillägg ger den en djupgående sammansättning av teammedlemmarnas tolerans och förståelse för varandra. 

People Test Team skapar värde för...

...testanvändaren
Testverktyget ger en enastående inblick i hur teammedlemmarna kommunicerar och vad som krävs för att optimera samarbetet. Samtidig ger det ledningen överblick och förståelse för hur de proaktivt skall rekrytera till teamet för att uppnå ett effektivt och målinriktat High Performance Team. 

...testpersonen
People Test Team skapar klarhet över vilka resurser som finns och hur det bäst nyttjas inom teamet. Därutöver ger den förståelse för vad teammedlemmarna bidrar med och motiveras av och skapar därmed förutsättningar för ett optimalt samarbete.

...verksamheten
Kompletta medarbetare existerar inte men ett team har potentialen att bli det. People Test Team ger teamledaren en unik insikt i teamdynamiken. Teamverktyget preciserar vilken typ av motivation och vägledning som leder till bättre prestationer och skapar därmed underlag för High Performance Teams.