Våra tester är specifikt framtagna med syfte att skapa värde för företag och organisationer. Testerna / analyserna fokuserar på beteende och logiskförmåga som har bäring på arbetslivet. People Test Systems testportfölj ger ökad insikt avseende individens, teamet och organisationens beteende och möjligheter. People Test Systems skapar förutsättningar för att skapa en optimal match mellan individ och uppgift. 

 

People Test Systems profiler har en hög validet och reabilitet, dvs. våra tester mäter det de ämnar att mäta och gör det över tid. Våra test är utvecklade för att mäta fler egenskaper/variabler än vad gängse test gör, därmed skapas ett bättre utgångsläge för mer korrekta och precisa hypoteser kring beteenden och dess påverkan på uppgiften. 

 

Vi utbildar, certifierar och vidareutbildare användare i våra tester för att skapa bästa möjliga förståelse och kompetens gällande våra testverktyg. Detta i syfte att nå en hög professionell nivå och nytta för verksamheten.  

PeopleTestPerson.jpg
PeopleTest360.jpg
PeopleTestLogik.jpg
PeopleTestTeam.jpg
PTS LOGGA.png